Rizika pořádaných aukcí energií existují!

Brno – Především v posledních týdnech se stále častěji hovoří o aukcích elektřiny a plynu. Deklarovány jsou úspory v řádech desetitisíců na dva roky. Je třeba však upozornit, že není všechno pouze o koncové ceně za komoditu. Měla by se zvážit také rizika, která s těmito aukcemi souvisí.

Mnoho zákazníků se zajímá především o koncovou cenu, která by ovšem neměla být jediným indikátorem budoucí spokojenosti. Rizik a nevýhod těchto aukcí je mnoho a málo kdo si je uvědomuje. „Riziko takových aukcí vidíme zejména v tom, že zohledňuje pouze jeden aspekt nabízené služby, a tou je cena“, uvádí Barbora Půlpánová ze společnosti ČEZ.

Úspory dosahované v aukcích nejsou takové, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Řada zákazníků má špatně nastavené smlouvy. Přiblížit se deklarovaným úsporám lze pouhým srovnáním aktuálních nabídek“, komentuje analytik Martin Koutný z portálu snižujeme.cz.

Aukčně vysoutěžená cena je zafixována na dobu dva roky. To samo o sobě může být nevýhoda, protože komoditní složka ceny energie je určována trhem. V minulosti se již několikrát stalo, že zákazníci se zafixovanou cenou měli elektřinu dražší, než která se na trhu v dalším období nabízela.

Dalším aspektem je fakt, že skupina takto získaných zákazníků, je natolik široká, že nelze sjednotit podmínky pro všechny stejně.  „Jedná o široké portfolio zákazníků s různým charakterem spotřeby a není tedy jasné, jakým způsobem budou řešeny případné individuální požadavky těchto zákazníků ve sdružené dodávce“, upozorňuje na problém Vladimír Vácha ze společnosti E.ON.

Marže obchodníkům z těchto aukcí klesají na minimum. „Pokud by se podobné soutěžení masověji rozšířilo, obchodníci i o tuto marži přišli a sázeli na pokles cen elektřiny na trhu, půjdou do rizika. Někteří by to nepřežili“, upozorňuje Jiří Gavor z poradenské společnosti ENA . To může přinést krach dodavatele a s tím spojené starosti s výběrem nového.

Více informací pro novináře:  Rizika pořádaných aukcí energií existují!