Změna názvu společnosti

Oznamujeme všem partnerům a zákazníkům, že společnost Easy Energy s.r.o se přejmenovala na společnost Snižujeme CZ s.r.o. Zároveň tímto oznamuje také změnu sídla společnosti více kontakty.